NOVINKY

arr3NovinkyNové ceny svařovaných kolen naleznete zde. Sortiment trubek jsme nově rozšíříli o mufny a nipple....

KONTAKTY

NEREZOMAT s.r.o.
Kostelecká 879
196 00 Praha 9
tel: 266 313 591
fax: 283930786
info(a)nerezomat.cz
www.nerezomat.cz
Mobil: 702 045 398INFORMACE » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

NEREZOMAT, s.r.o.

Kostelecká 879

196 00 Praha 9 - Čakovice

Dodavatel je plátcem DPH.

IČ:
5547679

DIČ: CZ5547679


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 265205

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:

Telefon:

266 313 591

283 933 943

Fax: 283 930 786

Email: info@nerezomat.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

115-3628460217/0100        (CZK)

115-3628520267/0100        (EUR)

 

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.nerezomat.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Na základě poptávky bude vždy potvrzena dostupnost zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Způsob dopravy a platby si zákazník zvolí při objednávce zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy a zákazník bude vyzván k jejímu odsouhlasení.

Je-li při objednávce požadováno dělení zboží z výrobních délek, bude zákazníkovi nejprve vystavena zálohová faktura. Materiál bude dělen až po jejím zaplacení. Před zaplacením zálohové faktury není možné objednané zboží dělit a expedovat.

Zrušení objednávky.
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Žádost o zrušení objednávky je možné podat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu info@nerezomat.cz

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta.
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem (sběrnou službou, spediční firmou), obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného odeslání objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Cena za balení a dopravu.
Při objednávce do 500,- Kč bez DPH účtujeme manipulační poplatek 150,- Kč, při objednávce nad 500,- Kč se manipulační poplatek neúčtuje. Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle celkové výše objednávky. Cena do výše objednávky 1000,- Kč činí 250,- Kč; pro objednávku do výše 3000,- Kč je to 200,- Kč a nad 3000,- Kč zaplatí zákazník za dopravu 150,- Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% dph.

Zaslání zboží na Slovensko.

Při zaslání zboží na Slovensko v celkové ceně objednávky nepřesahující  4500,- Kč bude připočten k ceně zboží paušální poplatek 399,- Kč.

Je-li celková cena objednávky ve výši od 4500,- Kč do 10 000,- Kč, bude připočten k ceně zboží paušální poplatek 349,- Kč. 
Je-li celková cena objednávky nad 10 000,- Kč,  bude připočten k ceně zboží paušální poplatek 249,- Kč.

Výsledná cena objednávky spolu se skutečnou cenou dopravného bude přepočtena na EUR podle kurzu v den objednání zboží.

Zboží bude zasláno až po připsání celé částky na účet dodavatele. Po objednání zboží Vám zašleme vypočtenou cenu v EUR, kterou je nutné zaplatit.

Cenové podmínky.

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit:

-          dobírkou v místě předání zboží dopravci (sběrné služby). Tato varianta není možná při doručení na Slovensko.

-          poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

-          při osobním odběru ze skladu v hotovosti.

-          po předchozí domluvě s dodavatelem také bezhotovostně na fakturu nebo zálohovou fakturou.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zboží je možné vyzvednout po předchozí dohodě i osobně ve skladu dodavatele na adrese Areál Dolní kasárna 950, 250 67 Klecany.

Na základě vyhotoveného záznamu o reklamaci bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že došlo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem.
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

5. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

U zboží ve výrobních délkách zakoupeného přes internetový obchod může zákazník v souladu se zákonem 367/2000 Sb. zboží vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Upozornění: tato 14 denní lhůta je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zboží zaslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato lhůta není určena pro testování a používání zboží. Takové jednání není v souladu s podmínkami pro vrácení zboží.

Náklady na vrácení zboží dodavateli hradí zákazník.

Při vrácení zboží je vždy nutné doložit doklad o koupi. Zboží nesmí být poškozeno ani nesmí jevit známky opotřebení či používání. V tomto případě bude účtován storno poplatek 10 % z ceny zboží bez dopravy. Pokud již bylo zboží zaplaceno, bude po vrácení zboží vráceno 80 % zaplacené částky bez dopravy. Po uplynutí lhůty 14 dnů se další postup řídí pravidly jako při zakoupení zboží mimo internetový obchod.

6. Reklamace.

Reklamace na poškozenou zásilku je nutno uplatnit při jejím převzetí. Nekompletní zásilku (za předpokladu, že nebyl poškozen obal) lze uplatnit pouze do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Reklamace na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatňovat nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky zákazníkem. Ostatní vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od jeho převzetí. Množstevní reklamace lze uplatňovat pouze mimo rozsah tolerance spotřebitelského balení +/- 2%. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemně bez zbytečných odkladů. Zákazník je při reklamaci povinen doložit dodací list nebo daňový doklad. V případě kvalitativní reklamace musí zákazník předat vadné vzorky nebo celou zásilku k posouzení reklamace. Kvalitativní reklamace jsou v případě zjevných vad posouzeny a vyhodnoceny neprodleně dodavatelem a v případě oprávněnosti reklamace je obratem dodáno odpovídající zboží. Dodavatel nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zajišťované zákazníkem, vzniklé nevhodným používáním a neodborným zacházením. V případě oprávněné reklamace hradí cenu přepravy dodavatel, v opačném případě zákazník.

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace.
Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě firmy Nerezomat, doporučujeme do emailu uvést zejména druh zboží, číslo prodejního dokladu a popis vady zboží. Následně e-mail odešle na e-mailovou adresu info@nerezomat.cz. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.
Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace.
Dodavatel  posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, třicetidenní.

Rozpory  kupní smlouvy.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829, odst. 1, Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@nerezomat.cz nebo písemně v sídle dodavatele.
Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu zboží a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny zákazníkovi.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet zákazníka po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na info@nerezomat.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách info@nerezomat.cz, stejně jako v sídle firmy nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.